RÖSTCOACHNING – HUR OCH VARFÖR?

Upptäck din utvecklingspotential i muntlig kommunikation genom att anlita en röstcoach. Din röst är viktig.

Att ta hjälp av en röstcoach innebär att få hjälp med att nå ut med sitt budskap på ett mer effektivt sätt. Alla har förmågan att utvecklas.

Förutom det rent röst-relaterade följer många andra fördelar med att medvetandegöra hur vi andas. Att utveckla sin diafragma-andning där vi saktar ner farten, och förlänger utandningen, har oerhört starka kopplingar till harmoni, självkänsla och välmående. Detta följer med på köpet och är ännu ett starkt argument till att ge röst och andning lite mera av din uppmärksamhet.

Vad innebär röstcoachning i praktiken?

Det kan se lite olika ut beroende på vad man vill uppnå och vilka typer av problem man upplever med sin röst.

I många fall handlar det om hur man använder sin utandningsluft när man talar (eller sjunger) och på vilket sätt man andas in. Önskat resultat kan man oftast uppnå genom att jobba med till exempel rörfonation och olika typer av röst och andningsövningar.

Målet är att: förbättra sin röstkvalité, utveckla en mer slitstark röst, nå fram till sina åhörare på ett mer effektivt sätt och minska risken för framtida röstskador.

Det finns en stor poäng med att sätta sig in i den röstretoriska biten.

Hur vi faktiskt låter rent röstkvalitativt, i våra framföranden, avgör i vilken utsträckning åhörarna kan tillgodogöra sig det du vill förmedla. Eller hur länge de överhuvudtaget orkar lyssna och behålla fokus på det du vill att de ska hålla fokus på.

Exempel på sånt som kan vara till stor nackdel för talaren:

 • Om rösten låter knarrig (se film).
 • Om den låter svajig och instabil.
 • Om den uppfattas som energilös och svag.
 • Om den låter ansträngd.
 • Om den uppfattas som monoton och oengagerad.
 • Om den låter gäll och kantig.
 • Uteblivna pauseringar.
 • Om ständiga upprepanden av ofrivilliga läten, så som rösttix, gör sig påminda (Se film).

Alla besitter, med sin röst, en enorm utvecklingspotential. Man kan med hjälp av teknik och medvetenhet, i de flesta fall, uppnå nästan precis det man önskar med sin röst. Här följer några exempel av eftertraktade mål och syften med röstcoachning:

 • Få större röstklang.
 • Utveckla artikulationen.
 • Få en starkare röst.
 • Att kunna uttrycka sig mer nyanserat och dynamiskt.
 • Utveckla en slitstark röst.
 • Utveckla en mer behaglig röst.
 • Att med sin röst kunna skapa pondus.
 • Medvetandegöra sig om frasering och pauser.

Din röst utgör en stor del av din identitet. Röstcoachning handlar om att ta fram det unika i ditt röstliga uttryck, och att optimera dina chanser att kunna påverka och nå fram till dina lyssnare.

Trollbind och berör

Med en trygg, varm och behaglig röst ökar dina chanser radikalt med att nå ut till dina åhörare. En medvetenhet kring frasering och pausering skapar lugn om du är nervös, och du lär dig trollbinda dina åskådare och flytta fokus från dig själv till mottagaren. Med en tydlig artikulation framstår du som mer övertygande och pålitlig. Det handlar inte om att skapa den perfekta rösten. Små imperfektioner berikar; olikheterna i våra röster gör oss unika, likt ett fingeravtryck. Däremot behöver många hjälp med att reducera vissa röstliga bieffekter så som till exempel: knarr, nasalitet, klanglöshet, kantighet och instabilitet. Inte minst för att skapa förutsättningar för en röst som håller och låter bra i ett långsiktigt perspektiv. Alla kan utvecklas i detta.

Röstcoachning passar utmärkt att göra i grupp. Snacka Sunt erbjuder roliga och givande workshops anpassade efter era behov. Förslagsvis vid konferenser eller fortbildingsdagar för ditt företag eller organisation.

Ställ din förfrågan HÄR.  

LÄS MER

Få tar med sig sångtekniken till talrösten – rätt dumt

Nytt år.

Och jag fortsätter inspirerat att blogga om att jobba med tal och sång som en enda härlig helhet.

Inte skilja dem åt, som tyvärr är så vanligt. Många kan sjunga, med bra teknik och kontrollerat magstöd – men få tar med sig det de kan till talet. Värdefull kunskap som går förlorad – helt i onödan.

Om man skulle, på köpet, få de fördelar som en skaplig röstteknik innebär i oräkneliga situationer genom sången, skulle inte fler börja sjunga då?

Idag blir vi fullkomligt överösta av forskningen kring hur musik och sång på ett väldigt positivt påverkar vår hälsa. Ungefär som man tränar på gymet borde man gå och sjunga eller ”låta”, bland annat för sitt välbefinnandes skull. Därmed skulle folk också få en gyllene möjlighet att förbättra sina talröster.

En bra talröst ger energi till en själv och sin omgivning. En illa skött röst kan i värsta fall få det att klia i skallen på folk (Henrik Larsson), och så vill man ju inte ha det.

Hur ska man då ta med sig tekniken från sången till talet och få ihop det?

Genom att medvetandegöra talet i processen och utgå från det även i sångträningen. Värva sång och tal. Sjung frasen, tala den, sjung, tala, tala, sjung. Upptäck de små skillnaderna och bibehåll dem små. Genom att avvända sin rop-röst på ett avspänt sätt kan vi på ett enkelt sätt och ta stora kliv mot en personlig och sångröst som sprudlar av vilja och energi.

Gott nytt!

David Sennerstrand

 

Attityden är viktigast

Något av det bästa jag investerat i för min undervisning är en skärm, och Apple TV, så att jag har möjlighet att streama texter/noter i överskådligt format.

Varför? Det handlar om attityd. Står eleven under lektionen och tittar på sina noter eller text, rakt ner i ett notställ är det väldigt svårt att få till en schysst riktning på rösten.

Om man föreställer sig att man sjunger eller talar till nån som står på andra sidan av lektionssalen, närmar man sig de utmaningar man kommer att ställas inför i verkligheten, och resultatet kommer att bli mycket bättre. Med anda ord etablerar man en sundare attityd till sitt instrument än den som alstras genom not eller textbundenhet.

Bäst är att alltid lära sig texten utantill, men i praktiken ser det inte alltid så ut, och då kommer man en bra bit på väg genom att helt enkelt placera eleven längre bort från text och noter.

Och förser man sig med möjligheten att streama upp materialet på en relativt stor skärm, är man halvvägs till ett mycket bättre utgångsläge än det en text (eller i värsta fall mobil) på ett notställ erbjuder.

David Sennerstrand

Några anledningar till att träna rösten

Rösten och kroppsspråket står för ungefär 90% av det intryck den eller dom får som vi kommunicerar med. De sista 10 handlar om det man säger, eller innehållet. Genom att lära dig att använda din röst rätt, kan du förstärka det budskap du vill nå ut med. Och få rösten att hålla under hela sin yrkeskarriär (och även efter såklart.)

Det handlar inte om att få bort varje liten röstrubbning, det finns mycket personlighet i rösten som skulle försvinna om vi gav järnet på att ”tala perfekt”. Alla skulle gå runt och prata som högtravande operadivor och ett sånt samhälle är det få av oss som önskar. Dit vill vi inte och den som påstår att det är det som är nödvändigt ljuger.

Men man vill kunna höras, och att rösten ska hålla för påfrestningar och att de här små charmiga röstdefekterna som att prata med mycket luft, eller att det knarrar lite ska förbli små och inte ska dra iväg och dominera ens personlighet så att folk i sin omgivning tar ett annat håll när man är på väg mot dem för att slippa lyssna på en.

David Sennerstrand