Artiklar och TedTalks

Din röst spelar en minst sagt avgörande roll i ett framförande

Enligt en kommunikationsbyrå i Austin, som studerat och analyserat 120 kommunikatörer inom finansvärlden så spelar det dubbelt så stor roll hur rösten faktiskt låter än själva innehållet i budskapet.

Forskare använde en mjukvara som analyserade talarnas röster och samlade feedback från en panel bestående av 10 experter och 1000 lyssnare. Talarnas röstkvalité speglade 23% av lyssnarnas utvärdering medan innehållet bara stod för 11%.  Andra faktorer var talarnas kunskap, närvaro och passion för det de talade om.

Folk som hörde inspelningar av grova, svaga, ansträngda eller läckande röster – tenderade att döma talarna i fråga som: negativa, svaga, passiva eller spända. Människor som talade med en god röstkvalité blev däremot betraktade som framgångsrika, sexiga, socialt begåvade och smarta i en studie av 74 vuxna i Journal of voice. ””We are hard-wired to judge people. You hear somebody speak, and the first thing you do is to form an opinion about them,” säger Lynda Stucky, president of ClearlySpeaking, ett röstcoach-företag från Pittsburgh.

Källa: The wall street journal Is this how you really talk?

Andra intressanta artiklar och information kring temat:

Kyla, löpning och näsandning Runnersworld

Belasta rösten rätt Arbetsmiljöverket

The sound of status Daily Mail

How to speak so that people want to listen (Ted)

4 speech habits that are undermining your job chances  Fast Company

Your guide to developing a stronger voice Ethos3

Vanessa Van Edwards (Ted)

What to drink before a presentation Ethos3

You had me at hello: People judge how trustworthy you are within half a second Daily Mail

Why does my voice sound so different when it is recorded and played back? Scientific American

Mehrabian’s Communication Theory  Businessballs

Oral Breathing Increases Pth and Vocal Effort by Superficial Drying of Vocal Fold Mucosa Journal of Voice

Bättre chef med körsång (kollega.se)