Artiklar och TedTalks

Din röst spelar en minst sagt avgörande roll i ett framförande

Enligt en kommunikationsbyrå i Austin, som studerat och analyserat 120 kommunikatörer inom finansvärlden så spelar det dubbelt så stor roll hur rösten faktiskt låter än själva innehållet i budskapet.

Forskare använde en mjukvara som analyserade talarnas röster och samlade feedback från en panel bestående av 10 experter och 1000 lyssnare. Talarnas röstkvalité speglade 23% av lyssnarnas utvärdering medan innehållet bara stod för 11%.  Andra faktorer var talarnas kunskap, närvaro och passion för det de talade om.

Folk som hörde inspelningar av grova, svaga, ansträngda eller läckande röster – tenderade att döma talarna i fråga som: negativa, svaga, passiva eller spända. Människor som talade med en god röstkvalité blev däremot betraktade som framgångsrika, sexiga, socialt begåvade och smarta i en studie av 74 vuxna i Journal of voice. ””We are hard-wired to judge people. You hear somebody speak, and the first thing you do is to form an opinion about them,” säger Lynda Stucky, president of ClearlySpeaking, ett röstcoach-företag från Pittsburgh.

Källa: The wall street journal Is this how you really talk?

Andra intressanta artiklar och information kring temat:

Belasta rösten rätt Arbetsmiljöverket

The sound of status Daily Mail

How to speak so that people want to listen (Ted)

4 speech habits that are undermining your job chances  Fast Company

Your guide to developing a stronger voice Ethos3

Vanessa Van Edwards (Ted)

What to drink before a presentation Ethos3

You had me at hello: People judge how trustworthy you are within half a second Daily Mail

Why does my voice sound so different when it is recorded and played back? Scientific American

Mehrabian’s Communication Theory  Businessballs