Att utgå från tal även i sång

Vad menar jag med det? Jag är även utbildad skådespelare. En gång sa en lärare till mig att skådespeleri handlar mer om att ta bort än att lägga till. En amatörskådespelare visar ofta mer än vad hen behöver med både röst och kropp i sitt spel.

Med tiden lär man sig att ett mer naket och enkelt förhållningssätt också är mer intressant och uttrycksfullt. Man skulle kunna sammanfatta det med att amatören ofta ”vill för mycket”.

Detta kan jämföras med sången. Elever vill till en början ofta lägga till sånt som man sedan riskerar att få jobba mycket med för att få bort. Men om man utgår från talet, texten och jobbar med helheten redan vid ett tidigt stadie, kan man ta med sig mycket användbara verktyg när tal sedan, i en handvändning, blir till sång.

David Sennerstrand