workshop D Rösten och retoriken

Workshop med fokus på det i retoriken som berör muntlig kommunikation. 

Det är betydelsefullt vad vi säger. Men hur vi säger det kan vara skillnaden mellan att nå fram och påverka våra lyssnare med vårt budskap eller att det faller platt. 

Om det man säger når fram eller inte har en stark koppling till på vilket sätt man använder sin röst, bland annat rörande: volym, tempo, paus och tonläge. Det hela är konkret och kan enkelt medvetandegöras.

Kursinnehåll:

  • Tempo – Om betydelsen att anpassa tempo till den vi pratar med.
  • Dynamik, tonläge – Dynamisk röst VS monoton röst
  • Paus – Trollind genom att våga vara tyst ibland.
  • Tydlighet – Enkla tips för ALLA ska höra vad du säger
  • Circle of attention – Vilka vill ja nå och vill jag inte nå?
  • Aktiva verb – Lättare att förhålla sig till att “nu ska jag få min publik att lugna sig”, än att tänka ”Nu ska jag tala mjukt och långsamt”
  • Hur jag säger det? – Vad blir resultatet om jag pratar mjukt, kantigt, tyst, starkt etc.

Upplägget kan anpassas i tid och upplägg. Från 2 timmar till heldag. Alternativt efter önskemål.

Antal deltagare: upp till 30