workshop – Andas bättre

Att en bättre andningsteknik är grundläggande för hur bra rösten fungerar är ett återkommande tema under mina röst-workshops och här på bloggen.

I den här workshopen, där fokus ligger fullt ut på att förbättra din andningsteknik, får du med dig verktyg som hjälper dig att uppnå en bättre vardags-andning.

Du kan kombinera andningsträning med sånt du redan gör. Förslagsvis när du: cyklar, promenerar, motionerar lågintensivt och tittar på tv.

Vinsten är med andra ord STOR i relation till insatsen i stulen tid räknat.

Principer för en optimal vardags-andning:

  • Genom näsan
  • Ljudlös
  • Långsam
  • Djup och bred
  • Ekonomisk

Här får du 7! sjukt bra anledningar till att boka denna kurs till ditt företag eller organisation.

1. Effektivare syreupptagning

Kroppens syreupptagning sker i lungblåsorna (alveolerna). De flesta av de här lungblåsorna finns i den nedre (större) delen av lungorna. Därför blir blodets syreupptagning, som sker i lungblåsorna, mer effektiv när vi andas djupare.

2. Nej till unken luft

Vid grund inandning (då vi kippar in luft) begränsas luftcirkulationen till lungornas övre del. Luften längst ner i lungorna fastnar eftersom den inte kommer i rörelse vid hög-andning och bidrar till en unken och bakterieinbjudande miljö.

3. Massage

Massage är inte dumt. Det tycker inte lever, magsäck och tarmar heller. Diafragman har fler funktioner än själva andningen. Bland annat att massera nämnda organ. En stimulering som uteblir vid ytlig andning.

4. Diafragman och lymfsystemet

Diafragmans aktivitet är avgörande för lymfsystemet. Organen som sitter i buken ger ifrån sig avfall. Det är lymfsystemet, som också är en vital del för immunförsvaret, som har uppgiften att genom lymfvätskan föra bort slaggprodukter. Blodet har en pump, hjärtat, för att cirkulera. Trots att vi har mer lymfvätska än blod i kroppen har lymfsystemet ingen liknande pump utan drivs runt av muskelrörelser. Eftersom diafragman är i rörelse hela tiden, hela livet, är den extremt betydelsefull för lymfsystemet. Mer aktivitet i diafragman bidrar till ett bättre fungerande lymfsystem.

5. Avstressande

Att andas med diafragman (diafragman står för ca 70-80% av andningsarbetet) inbjuder till att förlängda utandningar. Förlängda utandningar aktiverar den parasympatiska delen av nervsystemet. Pulsen går ner och kroppen går in i reparationsläge.

6. Hjärthjälp

När du andas in rör sig diafragman nedåt och utåt. Det som händer då är att trycket i bröstet och magen blir lägre. Tillsammans bidrar trycksänkningarna till att de blodkärl (venösa blodkärlen) som har i uppgift att föra blodet tillbaka till hjärtat att pressas samman. Blodet får då en enklare resa tillbaka till hjärtat vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på till exempel åderbråck. Hjärtat får jobba hårdare om diafragman är mindre aktiv.

7. Bra mot spänningar i bröstkorgen

Om man aktiverar diafragman i större utsträckning avlastar man musklerna i bröst, nacke och axlar. Det motverkar spänningar och värk i de trakterna och i ryggen eftersom ryggen och bröstkorgen sitter ihop. En låg diafragma-andning bidrar till en avspänd bröstkorg då det förhindrar överdriven användning av muskler i bröst och axlar.

Antal tillfällen: Anpassningsbart (vanligtvis 1-3 tillfällen)

Hur: IRL hos er eller online (teams, zoom).

Antal deltagande: Från 4 deltagare och uppåt per kurs. 20-30 deltagare per tillfälle är vanligast. Men har också arrangerat workshops för ca hundra deltagare vilket fungerat utmärkt.

Arrangemang med lokal kan ordnas om förfrågan gäller Stockholmsområdet.

Frågor/boka: manvillju@nullsnackasunt.se alternativt 0702467311

Kursledare: David Sennerstrand

Mer om David