Workshops för företag

Hur blir det om man i en situation, där det är av största vikt att nå ut till sina åhörare, tvingas använda en röst som låter pressad, inte bär, knarrar eller knappt hörs?

Att känna att man kan kontrollera sin röst bidrar till ett starkare självförtroende, inte minst när man talar offentligt. För att förbättra sin röstkvalité, förebygga röstproblem och för att få tillgång till sin fulla röstkapacitet behöver man utveckla sin röstteknik. Med en bättre röstteknik gör du dig också mycket mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

I de workshops och föreläsningar som erbjuds, jobbar vi i huvudsak med röstteknik och röstfriskvård för talrösten – men om så önskas kan vi successivt gå över till sång.

Min föreläsningsstil innehåller mycket komik och inbjuder till många skratt. Tidigare kunder har dragit paralleller till edutainment och bland annat beskrivit workshopen som lärorik, kul och teambildande.

Exempel på upplägg

Paket A 

Inleds med en kort och underhållande föreläsning om rösten, problem knutna till rösten (ex. pressad, läckande, knarrig, tuppar…) och om vad röstteknik är, hur den fungerar och varför man ska använda sig av den (25-30 min).

Deltagarna får sedan lära sig hur man på ett smidigt sätt värmer upp sin röst, betydelsen av detta och grundläggande om andning, hållning och hur man lättast kommer åt sitt magstöd (25-30 min).

Sedan är det tid för praktiskt röstarbete och att sätta in de nyförvärvade kunskaperna i ett sammanhang. Med hjälp av bland annat klassiska och välkända filmrepliker, låtar (om man vill) och berömda citat får deltagarna chansen att låta rösten ljuda – både tillsammans och enskilt. Självklart på ett lättsamt, inbjudande och prestationsbefriat sätt. Det sistnämnda momentet brukar vara väldigt uppskattat och inbjuda till många skratt (30-45 min).

ca 2 timmar med kort paus.

Paket B (röstträning med sånginslag)

Samma innehåll som Paket A – men avslutas med ett sångpass. Skillnaden mellan att tala och att sjunga kan vara mycket mindre än man tror. Att gå ”talvägen” till sången är oftast den mest effektiva metoden att hitta sin sångröst. Om man lär sig se rösten som en helhet, oberoende av om man sjunger eller talar, finns oerhört mycket att vinna på detta. 

Programmet kan såklart anpassas i tid och upplägg efter önskemål. Vissa kunder har till exempel även bokat individuell röstcoachning efter någon av de workshops som erbjuds.

 

Hör av dig för vidare prisuppgifter och förslag på upplägg: manvillju@snackasunt.se