Workshops för företag

Hur blir det om man i en situation, där det är av största vikt att nå ut till sina åhörare, tvingas använda en röst som låter pressad, inte bär, knarrar eller knappt hörs?

Att känna att man kan kontrollera sin röst bidrar till ett starkare självförtroende, inte minst när man talar offentligt. För att förbättra sin röstkvalité, förebygga röstproblem och för att få tillgång till sin fulla röstkapacitet behöver man utveckla sin röstteknik. Med en bättre röstteknik gör du dig också mycket mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

I över tolv år har jag jobbat med olika röster på ett eller annat sätt i både tal och sång. Mitt intresse för rösten och betydelsen av hur vi använder den är stort och passionerat.

Jag är utbildad röstcoach på Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och jobbar också som skådespelare och sångare. Sedan 2008 ingår jag i Vadstena nya teaters fasta ensemble.

Jag har många år av studier och arbetslivserfarenhet som röstcoach, sångare, föreläsare och skådespelare bakom mig. Det har bland annat gjort mig lyhörd och medveten om hur vi kommunicerar med röst och kropp. Allt detta är till stor hjälp i min pedagogiska gärning.

Med initiativet snackasunt.se vill jag sprida kunskap om röstteknik och förmedla enkla förebyggande tips om hur man undviker att utveckla röstfel som i värsta fall kan leda till kommunikativa problem; och i längden utvecklas till ett mycket ofördelaktigt personlighetsdrag. Med andra ord: friskvård för rösten.

Jag har valt att se rösten som en helhet. Det vill säga att även om det är sången du helst vill utveckla, tar vi ändå ”talvägen” dit. Detta har inte bara fördelen att du på köpet utrustar dig med en slitstark talröst – utan  är också ofta den snabbaste vägen till att få resultat rent sångtekniskt.

I de work shops och föreläsningar jag erbjuder, jobbar vi i huvudsak med röstteknik för talrösten – men om så önskas kan vi successivt gå över till sång. Utöver detta också med helheten i kommunikation, vilket innebär framträdandeteknik och kroppsmedvetenhet.

Min föreläsningsstil innehåller mycket komik och inbjuder till många skratt. Tidigare kunder har dragit paralleller till edutainment och bland annat beskrivit workshopen som lärorik, kul och teambildande.

Exempel på upplägg

Paket A

Inleds med en kort och underhållande föreläsning om rösten, problem knutna till rösten (ex. pressad, läckande, knarrig, tuppar…) och om vad röstteknik är, hur den fungerar och varför man ska använda sig av den (25-30 min).

Deltagarna får sedan lära sig hur man på ett smidigt sätt värmer upp sin röst, betydelsen av detta och grundläggande om andning, hållning och hur man lättast kommer åt sitt magstöd (25-30 min).

Sedan är det tid för praktiskt röstarbete och att sätta in de nyförvärvade kunskaperna i ett sammanhang. Med hjälp av bland annat klassiska och välkända filmrepliker, låtar (om man vill) och berömda citat får deltagarna chansen att låta rösten ljuda – både tillsammans och enskilt. Självklart på ett lättsamt, inbjudande och prestationsbefriat sätt. Det sistnämnda momentet brukar vara väldigt uppskattat och inbjuda till många skratt (30-45 min).

ca 2 timmar med kort paus.

Paket B

Samma innehåll som Paket A – men avslutas med ett sångpass. Skillnaden mellan att tala och att sjunga kan vara mycket mindre än man tror. Att gå ”talvägen” till sången är oftast den mest effektiva metoden att hitta sin sångröst. Om man lär sig se rösten som en helhet, oberoende av om man sjunger eller talar, finns oerhört mycket att vinna på detta. 

Programmet kan såklart anpassas i tid och upplägg efter önskemål.

Hör av er för prisuppgifter och förslag på upplägg: manvillju@snackasunt.se