Workshops för företag

Hur blir det om man i en situation, där det är av största vikt att nå ut till sina åhörare, tvingas använda en röst som låter pressad, inte bär, knarrar eller knappt hörs?

Att känna att man kan kontrollera sin röst bidrar till ett starkare självförtroende, inte minst när man talar offentligt. För att förbättra sin röstkvalité, förebygga röstproblem och för att få tillgång till sin fulla röstkapacitet behöver man utveckla sin röstteknik. Med en bättre röstteknik gör du dig också mycket mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

 

I de work shops och föreläsningar jag erbjuder, jobbar vi i huvudsak med röstteknik för talrösten – men om så önskas kan vi successivt gå över till sång. Utöver detta också med helheten i kommunikation, vilket innebär framträdandeteknik och kroppsmedvetenhet.

Min föreläsningsstil innehåller mycket komik och inbjuder till många skratt. Tidigare kunder har dragit paralleller till edutainment och bland annat beskrivit workshopen som lärorik, kul och teambildande.

Exempel på upplägg

Paket A 

Inleds med en kort och underhållande föreläsning om rösten, problem knutna till rösten (ex. pressad, läckande, knarrig, tuppar…) och om vad röstteknik är, hur den fungerar och varför man ska använda sig av den (25-30 min).

Deltagarna får sedan lära sig hur man på ett smidigt sätt värmer upp sin röst, betydelsen av detta och grundläggande om andning, hållning och hur man lättast kommer åt sitt magstöd (25-30 min).

Sedan är det tid för praktiskt röstarbete och att sätta in de nyförvärvade kunskaperna i ett sammanhang. Med hjälp av bland annat klassiska och välkända filmrepliker, låtar (om man vill) och berömda citat får deltagarna chansen att låta rösten ljuda – både tillsammans och enskilt. Självklart på ett lättsamt, inbjudande och prestationsbefriat sätt. Det sistnämnda momentet brukar vara väldigt uppskattat och inbjuda till många skratt (30-45 min).

ca 2 timmar med kort paus.

Paket B (röstträning med sånginslag)

Samma innehåll som Paket A – men avslutas med ett sångpass. Skillnaden mellan att tala och att sjunga kan vara mycket mindre än man tror. Att gå ”talvägen” till sången är oftast den mest effektiva metoden att hitta sin sångröst. Om man lär sig se rösten som en helhet, oberoende av om man sjunger eller talar, finns oerhört mycket att vinna på detta. 

Programmet kan såklart anpassas i tid och upplägg efter önskemål.

Paket C (fokus på drama)

Ett urplock av det mest grundläggande av röstfriskvård, som beskrivet ovan – men här ligger huvudfokus på drama och vi använder oss av metoder från teatervärlden. Vi jobbar mot att vässa dina färdigheter i bemötande och samspel med din omgivning – med röst och kropp i ett helhetsperspektiv. Ett annorlunda, men samtidigt mer naturligt, tillvägagångssätt att ge ett trevligt och förtroendegivande intryck till den eller dem man kommunicerar med.

Ett något förenklat exempel:

Många har säkert erfarenheter av det ansträngda i instruktionen: ”le” eller ”se gladare ut”, under en fotografering. Lätt hänt är att leendet kommer att framstå som pålagt och att man kanske till och med uttrycker något helt annat med ögonen. Men hur blir det om man vänder på det hela. Istället för att försöka utgå från att känslan sitter i dig – sänd iväg den istället. BLI EN SÄNDARE.

Hur? Istället för att tänka: ”nu ska jag se glad ut”, tänk att ”nu ska jag glädja någon” – det är mycket lättare och kroppen får en uppgift som den förhoppningsvis till och med trivs med. I fotoexemplet, försök till exempel att få fotografen att le.

Vad händer?

Känslan kommer helt uppriktigt i kroppen och det ansträngt jobbiga i att ”försöka se glad ut” uteblir. Rösten kommer också få en positiv förändring istället för att ansträngt försöka låta trevlig. 

En metod som de flesta yrkesgrupper skulle kunna ha stor nytta av. 

ca 2 timmar med kort paus.

Hör av dig för vidare prisuppgifter och förslag på upplägg: manvillju@snackasunt.se