Workshop röstträning

BOKA EN WORKSHOP I RÖSTTRÄNING FÖR DIN ORGANISATION!

Arrangemanget börjar med en innehållsrik föreläsning som är både underhållande och lärorik. Efter föreläsningen följer en workshop.

  • Därför behöver du röstteknik!

  • Karisman sitter i rösten.

  • Röstuppvärmning på 1 minut!

  • Circle of attention – Vilka vill jag nå?

  • Andning och stöd.

  • Att hitta sitt naturliga tonläge.

  • Pausering, frasering och tonfall.

  • Att bubbla sin röst i form genom rörfonation – lite som magi.

  • Utvecklingspotential i muntlig kommunikation genom ökad medvetenhet kring röst och kropp.

Programmet anpassas i tid och upplägg efter önskemål. Vid heldagsarrangemang provas fonationsrör ut i rätt längder, individuellt anpassade för deltagarna.

En röst-workshop är avdragsgill som: “Körsång på arbetsplatsen”.