Workshop C Två heldagar: Röst, ANDNING, talträning, presentation och retorik.

Liknande innehåll som i alternativen ovan (workshop A och B) men mer fördjupande under två heldagar. Ett helhetskoncept med syftet att nå nya nivåer i konsten att kommunicera och nå ut med det man vill förmedla.

Innehållet är såklart anpassningsbart och vi lägger fokus på det som är mest angeläget för din organisation.

En del av upplägget kan också, om så önskas, göras i enskilda pass med deltagarna.