Till vem?

Snacka Sunt vänder sig till alla som vill upptäcka sin utvecklingspotential i muntlig kommunikation genom ökad medvetenhet kring röst- och kropp.

Rösten är kroppens allra viktigaste verktyg för kommunikation. Instrumentet som alla spelar är det mest uttrycksfulla, unika och kraftfulla som finns.

Att kunna kontrollera sin röst bidrar till ett starkare självförtroende och att man lättare når fram till sina åhörare, inte minst när man talar inför en större grupp. För att förbättra sin röstkvalité, förebygga röstproblem och få tillgång till sin fulla röstkapacitet behöver man utveckla sin röstteknik.

Exempel på yrkesgrupper där behovet av att jobba med och ta hand om sin röst är extra stort:

Företagsledare, rektorer, politiker, instruktörer, programledare, lärare, förskollärare, presentatörer, säljare, präster/pastorer, konsulter, tolkar, skådespelare, utbildare samt personer som jobbar på support och kundcenter (särskilt per telefon).

Passar också dig som har problem med rampfeber och önskar nå ut till dina åhörare på ett mer fördelaktigt sätt.

Några intressanta länkar om du vill fördjupa dig i röstens betydelse vid kommunikation:

Folk har gjort sig en uppfattning om du är att lita på efter en halv sekund – genom att bara lyssna på din röst

Analyser av 120 kommunikatörers framföranden visar att det spelar dubbelt så stor roll hur rösten faktiskt låter än själva innehållet.  

Professor Albert Mehrabian kommunikationsmodell: 55% kroppsspråk 38% röstkvalitet 7% innehåll.