Till vem, vad och varför?

Hur blir det om man i en situation, där det är av största vikt att nå ut till sina åhörare, tvingas använda en röst som låter pressad, inte bär, knarrar eller knappt hörs?

Att känna att man kan kontrollerar sin röst bidrar till ett starkare självförtroende, inte minst när man talar offentligt. För att förbättra sin röstkvalité, förebygga röstproblem och för att få tillgång till sin fulla röstkapacitet behöver man utveckla sin röstteknik. Med en bättre röstteknik gör du dig också mycket mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Den positiva nyheten är att man, oftast relativt enkelt, kan förebygga eller göra sig kvitt sina problem och börja tala sundare.

Exempel på yrkesgrupper där behovet av röstfriskvård är extra stort: företagsledare, rektorer, programledare, lärare, förskollärare,  presentatörer, säljare, präster/pastorer, konsulter, utbildare samt personer som jobbar på support och kundcenter (särskilt per telefon).

Workshopen passar också dig som har problem med rampfeber och önskar nå ut till dina åhörare på ett mer fördelaktigt sätt.

Exempel på innehåll

 • Andning- och avspänning för ett avspänt uttryck och tryggare framställning
 • Hur man hanterar rampfeber och dess koppling till andning
 • Hållning
 • Kroppsmedvetenhet
 • Röstträning
 • Resonansrörsmetoden (vid längre workshops. Vad är det? Kolla här)
 • Artikulationsövningar
 • Framträdandeteknik, tonfall och dynamik – för att skapa en mer intressant framställning
 • Attitydens koppling till röst och helhetsintryck – om hur man, likt skådespelarens arbetssätt, får verktyg till att förändra, och själv välja, en attityd till den eller dem man kommunicerar med.
 • Hur låter det om man utvecklat någon typ av röstdefekt – vilka blir problemen.
 • Tics (specifikt tics kopplat till rösten)

 

manvillju@snackasunt.se